Blog Bài Viết

8 KIỂU LỜI NÓI NÊN TRÁNH

Khi nói chuyện, chúng ta đều cần thận trọng trong cách sử dụng từ ngữ, không những phải biết “vuốt mặt nể mũi”, mà còn phải

Đọc Thêm
Blog Bài Viết

4 ĐIỀU CẦN CHO SỰ PHÁT TRIỂN

THỨ NHẤT: “BẤT KỲ NGƯỜI NÀO BẠN GẶP ĐÚNG LÀ NGƯỜI BẠN CẦN GẶP” Điều này có nghĩa là không phải ngẫu nhiên mà một ai đó

Đọc Thêm
Blog Bài Viết

AI LÀ NGƯỜI HẠNH PHÚC NHẤT?

  Chuyện kể rằng: Có một con Quạ đen sống ở trong rừng, và nó vô cùng thỏa mãn với cuộc sống của nó. Cho đến một hôm

Đọc Thêm