Blog Bài Viết

SỰ HY SINH ANH DŨNG

Cả hai chúng tôi đều biết những gì tôi nói là dở hơi, nhưng cậu bé cười khúc khích. Cậu không còn xem nó như một sự kiện tận thế nữa.

Đọc Thêm
Blog Bài Viết

HỌC ĐẾN BAO GIỜ THÌ ĐỦ?

Có một anh theo thầy học nghề nhiều năm, cảm thấy mình đã lĩnh hội được toàn bộ kiến thức của thầy, liền nói: – Con

Đọc Thêm